מרוקו

קבוצת נורית שפירא בהדרכת נורית רז 18 -

29.11.22 -

12 ימים
18/11/22-29/11/22